மீச்சிறு மேகம்

மலை முகட்டை எட்டியாகி விட்டது
குளிரில் வியர்வை தேய்கின்றது
விரியும் பள்ளத்தாக்கு முழுதும்
பிரியம் நிரம்பியிருப்பதாக
எதிரொலி கேட்கிறது!

கையருகே வரும்
மீச்சிறு மேகமொன்றை
மெல்லச் சுவைத்து பசியாறுகிறேன்
பெரு மேகமொன்று
என்னைத் தின்று கொண்டிருக்கின்றது!


No comments: