இலங்கையின் படுகொலைக் களம்

இலங்கை இனப்படுகொலையின் வலிமிகு காட்சிகளை சேனல்-4  வெளியிட்டுள்ளது.
-0-

5 comments:

பின்னோக்கி said...

லெட்டர் எழுதாம டெல்லிக்குப் போயிருந்தா கொடுமையில கொஞ்சம் குறைச்சுருக்குமோ என்ற நினைப்பு வருகிறது. முதல் வீடியோவைத் தாண்டி பார்க்கிற தைரியம் இல்லை :(

அனாமிகா துவாரகன் said...

Posting this in your blog might not make a difference to you. But, it does make a different to those who lost their beloved ones in the genocide. So please spread the news. We want the world to know what happened.

http://reap-and-quip.blogspot.com/2011/06/act-now-this-is-last-chance-to-show.html

Thank you.

Anamika

Hemamalini said...

கொடுமை கொழுத்து கொழுந்துவிட்டு கூத்தாடுகின்றது.....
கொல்லத்தான் எப்படி தோன்றுகின்றதோ...
எனக்கும் தைரியம இல்லை மற்ற கொடுமைகளைக் கண்டு குமுற.....

Hemamalini said...

கொடுமை கொழுத்து கொழுந்துவிட்டு கூத்தாடுகின்றது.....
கொல்லத்தான் எப்படி தோன்றுகின்றதோ...
எனக்கும் தைரியம இல்லை மற்ற கொடுமைகளைக் கண்டு குமுற.....

J.P Josephine Baba said...

என்னால் காணொளிகளை திறந்து பார்க்க தைரியம் இல்லை. நாம் கொஞ்சம் ஓங்கி குரல் கொடுத்திருக்கலாம்....